• (+48) 530 700 650
  • biuro@salonwiktoria.pl

Blog

Wpisy

włosy w czasie snu

Historia Walentynek

Wczoraj obchodziliśmy tzw. Święto Zakochanych. Ale jaka jest historia tego święta, skąd się wywodzi i kim był św. Walenty?


Większość dzisiejszych świąt swoje korzenie wywodzi z cesarstwa rzymskiego. W połowie lutego ptaki gnieżdżące się w wiecznym mieście zaczynały miłosne zaloty i łączyły się w pary. Uważano to za symboliczne przebudzenie się natury, zwiastujące rychłe nadejście wiosny dlatego w Rzymie w dniu 15 lutego obchodzono Liperkalia. Było to święto ku czci Fauna, patrona płodności i zbiorów. Przeddzień czyli 14 lutego przypadała wigilia Luperkaliów. Legenda głosi, że wszystkie wolne panny wypisywały swoje imiona i wrzucały do urny. Ta, której liścik wyciągnął chłopak, była jego towarzyszką do końca świątecznej zabawy. Gdy w IV w. chrześcijaństwo stało się religią panującą w cesarstwie rzymskim, pogańskie obchody stopniowo zastępowano przez święta chrześcijańskie. Luperkalia były na tyle popularne, że utrzymały się aż do końca V w. Zniósł je dopiero w 496 r. papież Gelazy I, zastępując je liturgicznym świętem męczennika Walentego.


Święty Walenty był biskupem Interamny, męczennikiem za wiarę zgładzonym przez cesarza Kluadiusza II Gota koło 269 roku. Do dziś nie zachowały się przekonywujące zapiski o powodach zgładzenia Walentego. Jedno z podań głosi, że św. Walenty zginął w obronie swojej wiary. Inne natomiast, że Walenty uzdrowił ze ślepoty córkę jednego ze sług cesarskich, w konsekwencji czego cała jej rodzina zmieniała wiarę. Cesarz postanowił wtedy ukarać świętego i stracić go. W późniejszym czasie pojawiły się także legendy, które tłumaczyły fakt, że to właśnie św. Walenty został patronem zakochanych. Jedno z tych podań głosi, że św. Walenty udzielał potajemnie ślubów żołnierzom cesarza Klaudiusza II, którym władca zabronił zawierać związki małżeńskie. Za sprzeciwienie się woli cesarza, święty Walenty został skazany na śmierć. Jeszcze inna legenda głosi, że Walenty wcale nie był duchownym, ale młodym chrześcijaninem, który sprzeciwił się uciskaniu swoich współwyznawców. Za co został skazany na śmierć. Oczekując wyroku w wiezieniu wysłał miłosny list do swojej ukochanej, który podpisał słowami „Twój Walenty”.


Dziś św Walentego najbardziej znamy z grobu w katedrze w Terni gdzie ściągają pielgrzymi. Na srebrnym relikwiarzu kryjącym jego szczątki znajduje się napis: "Święty Walenty, patron miłości". Mówi się też o św. Walentym jako patronie epileptyków. Faktycznie jednak chodzi tu o innego świętego noszącego to imię. Żył on w V w. w Recji (na dzisiejszym pograniczu niemiecko-austriacko-szwajcarskim) i przypisywano mu moc uzdrawiania z tej choroby.


grób św Walentego

Walentynki zaczęto powszechnie obchodzić w średniowieczu, a pierwszym krajem do którego trafiły była Anglia. Wzmianka o święcie zakochanych pochodzi ze średniowiecznej angielskiej literatury. Umieścił ją w XIV wieku Geoffrey Chaucer w swych "Opowieściach Cantenberyjskich". O zwyczaju tym wspomina również w „Hamlecie” Szekspir. Walentynką początkowo określano krótki wiersz zawierający wyznania miłosne lub dedykowany komplement, przesyłany anonimowo przez posłańca w dniu św.Walentego w charakterze liściku bądź załącznika do drobnego prezentu. Za pierwszą walentynkę uważa się wiersz miłosny wysłany do żony z okazji dnia św. Walentego przez poetę, Karola, Księcia Orleaoskiego w 1415 roku z wiezienia w Tower, w którym był osadzony, a jego samego za pierwszego nadawcę walentynki. Kartka przechowywana jest w British Museum. Za pierwszą nadawczynię walentynki uważa się rycerską córkę, Margery Brews, która w lutym 1477 roku pisząc do narzeczonego list, dołączyła do niego krótki wiersz miłosny własnego autorstwa. Pierwsze drukowane walentynki pojawiły się pod koniec XVII wieku. Zawierały one wiersze i rymowane życzenia, ozdobione amorkami, ptaszkami i serduszkami.


C.D.N.